Oferta

Specjalizujemy się w dostarczaniu bieżących informacji ekonomicznych dla portali internetowych, banków, domów maklerskich i instytucji finansowych.

Zakres dostarczanych danych (w trybie ciągłym):
 • notowania indeksów światowych (51 walorów + do wyboru)
 • notowania kontraktów na indeksy światowe (7 walorów + do wyboru)
 • notowania surowców (41 walorów + do wyboru)
 • notowania par walutowych FOREX (do wyboru)
 • notowania instrumentów finansowych GPW i NewConnect

Zakres dostarczanych danych (w trybie codziennym):
 • wyceny jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
 • wyceny jednostek uczestnictwa funduszy emerytalnych
 • miesięczne struktury aktywów funduszy emerytalnych
 • profile spółek giełdowych - rynek podstawowy, regulowany i NewConnect
 • klasyfikacje spółek giełdowych oraz aktualne akcjonariaty
 • osoby zarządzające polskich spółek giełdowych
 • lista akcjonariuszy polskich spółek giełdowych (powyżej 5%)
 • depozyty międzybankowe WIBID, WIBOR, EURIBOR, LIBOR
 • inne notowania instrumentów finansowych i wskaźników (na zamówienie)

Uwaga: Z przykrością informujemy, iż ze względu na profil firmy w tej chwili nie obsługujemy klientów indywidualnych oraz tzw. start-up'ów.